top of page

Vad behöver du hjälp med?

När du servar din bil hos oss på MekoPartner ingår ett års assistansförsäkring. Det innebär att vi hjälper dig om din bil plötsligt stannar eller vägrar starta. Du får även hjälp vid bensinstopp, punktering eller om du av någon anledning tappat bort din nyckel. Vår assistansförsäkring gäller i hela Norden (utom Grönland).

BILSERVICE

ASSISTANSFÖRSÄKRING

FELSÖKNING

HJULBYTE

OLJE BYTE

BYTA BATTERI

AC-Service

bottom of page